den IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) er en brasiliansk myndighed, der påtager sig opgaver, der kan sammenlignes med dem, der udføres af det tyske forbundsmiljøagentur. For store projekter kan den udstede eller afslå miljøtilladelser. IBAMAs arbejde er ofte i konflikt med regnskovsbeboeres, jordejeres og mineoperatørers interesser.