Miljø » projekter » Bolivia

projekt i Bolivia

Siden 2015 har vi udlignet alle de CO2-udledninger, som vores virksomhed forårsager, ved at handle med CO2-certifikater. Det første projekt af denne art blev organiseret af Co2ol-bureauet i Bolivia og er allerede afsluttet.

Målet: at støtte små landmænd

Vi støtter et initiativ fra bolivianske småbønder. Initiativet genbeplanter forringede områder på de små bønders gårde med en blanding af hjemmehørende træarter, der passer til stedet. På den måde opgraderes brakjorden til småbønderne, og bæredygtigt økologisk skovbrug muliggøres.

Stedet: det bolivianske højland

Mere end 15 procent af projektarealet er udpeget som naturreservater og tilbyder permanente samlede reserver for den oprindelige flora og fauna. Ved at etablere lokale virksomheder støtter initiativet småbønderne i at sælge det ædle træ, de producerer sammen, hvilket skaber langsigtede indtægter for småbønderne og skal yde et værdifuldt bidrag til en bæredygtig udvikling af projektregionen.

Vores partner: Co2ol

Bonn agenturet Co2ol koordinerer projektet og tilrettelægger for Betterwood handel med CO2-certifikater. På den måde bliver det CO2-udslip, der udledes ved import fra vores containere, fuldstændig kompenseret.