Miljø » projekter » Caribiske Colombia

projekt i Caribien

Genplantning af skov i det colombianske Caribien ved Don Diego-floden var vores første miljøprojekt. I 2011 begyndte vi at plante træerne sammen med de lokale oprindelige folk.

Målet: sikring af det økologiske reservat

Vi støtter genplantning af tidligere landbrugsjord nær den colombianske caribiske kyst. I samarbejde med Tairona-indianerne, der bor der, plantes hjemmehørende træarter, og det oprindelige skovområde genoprettes.

Stedet: Colombiansk Caribien

Genplantningen ligger ved foden af ​​det caribiske Sierra Nevada de Santa Marta, den højeste kystbjergkæde i verden. Der har store bananplantager skabt en monokultur i de seneste årtier og i stigende grad fortrængt den oprindelige regnskov. De unge frøplanter og plejen af ​​Tairona-indianerne genskaber nu et mangfoldigt levested for adskillige dyr og planter langs Don Diego-floden.

Vores partner: Plant for the Planet

FN-initiativet Plante til planeten opfordrer mennesker over hele verden til at plante træer og fremme genplantning gennem personligt engagement.