Træ Leksikon Betterwood tekniske udtryk

Årringe

Det ringformede korn af træet på en flerårig plante, især et træ, der er synligt i tværsnit, er kendt som årringen eller årringen, tidligere også kendt som træringen. Årringe dannes kun, hvor de klimatiske forhold gør, at plantens deleaktivitet midlertidigt stopper. Årsagen til dette kan være vintre i årstidens klima eller tørre årstider i de subtropiske og tropiske egne, som også kan følge en halvårlig rytme.