Morgenmadstavle FSC

KONSULTATION » skærebrætter "Bæredygtighed

Bæredygtighed i skærebrætter

Teak skærebrætterne Betterwood er FSC® certificeret. FSC®-100% certifikatet giver pålidelig og gennemsigtig information om bæredygtigheden af ​​skovbrug og arbejdsforhold i den videre forarbejdning.

Bæredygtig skovforvaltning i troperne

Begrebet bæredygtighed har sin oprindelse i skovbruget. Målet med bæredygtig forvaltning er at sikre, at ikke kun nuværende, men også fremtidige generationer kan forvalte skoven bæredygtigt på lang sigt. Frihugst og forskydning af skovarealer med landbrugsjord står i modsætning til bæredygtig forvaltning af skovarealer. Bæredygtighed refererer derfor ikke kun til en hensynsfuld behandling af naturen, men omfatter også den økonomiske stræben efter langsigtet profit. Der er ingen anden sektor af økonomien, der er så tæt knyttet til begrebet bæredygtighed, og hvor økonomiske og økologiske interesser kan kombineres som skovbrug.

Det er netop denne holdning, vi ønsker at fremme i produktionen af ​​vores skærebrætter: skove skal have bæredygtige fordele og værdi for lokalbefolkningen. På Betterwood Vi er af den opfattelse, at det på lang sigt kun kan lykkes at beskytte regnskov, hvis det også respekterer lokalbefolkningens interesser. Hovedårsagen til ødelæggelsen af ​​regnskoven er dens udskiftning af landbrugsmonokulturer såsom græsgange, palmeolie og majsmarker.

Bæredygtigt tropisk træ er implementering af og overholdelse af bæredygtig økonomisk praksis. Dette mål bliver dog først bindende og verificerbart, når ensartede standarder er defineret i et certifikatsystem, og de produkter, der opfylder de stillede krav, tildeles dette certifikat. På Betterwood Vi har valgt det strengeste internationale certifikat og tilbyder kun FSC®-certificerede tropiske træsorter.

De 10 principper i FSC®

Skovforvaltning bør respektere alle relevante love i landet samt internationale traktater og aftaler, som landet har underskrevet og opfylde principperne og kriterierne i FSC®.

Langsigtede ejerskabskrav og brugsrettigheder til jord- og skovressourcer bør være klart defineret, dokumenteret og juridisk forankret.

Oprindelige folks juridiske og sædvanlige rettigheder til at eje, bruge og forvalte jord, territorier og ressourcer skal anerkendes og respekteres.

Skovforvaltning har til formål at bevare eller øge den langsigtede sociale og økonomiske velfærd for skovarbejdere og lokalbefolkningen.

Skovdrift fremmer en effektiv udnyttelse af skovens forskelligartede produkter og tjenester, så den bliver økonomisk levedygtig på lang sigt og kan sikre en bred vifte af miljømæssige og sociale fordele.

Skovforvaltning har til formål at bevare den biologiske mangfoldighed og tilhørende værdier, vandressourcer, jordbund og unikke og skrøbelige økosystemer og landskaber og derved sikre skovens økologiske funktioner og integritet.

Der skal udarbejdes, anvendes og ajourføres en plan, der er tilpasset driftens størrelse og forvaltningsintensiteten af ​​skovdriften. Den beskriver klart de langsigtede ledelsesmål og midlerne til at nå dem.

Dokumentation og evaluering, der er passende for bedriftsstrukturen, bør bestemme skovens tilstand, udbyttet af de høstede skovprodukter, handels- og forarbejdningskæden, forvaltningsforanstaltningerne og deres sociale og økologiske virkninger.

Forvaltningsforanstaltninger i skove med høj bevaringsværdi har til formål at bevare eller øge deres egenskaber. Beslutninger vedrørende disse skove bør altid betragtes som en forsigtig tilgang.

Plantager skal forvaltes i overensstemmelse med princip 1 til 9, princip 10 og dets kriterier. Selvom plantager kan give en række sociale og økonomiske fordele og hjælpe med at imødekomme den globale efterspørgsel efter skovprodukter, er de beregnet til at supplere naturlig skovforvaltning, reducere presset på den og fremme dens genopretning og bevarelse.

Indholdsfortegnelse

Kvalitet

bedste materiale
bedste træ
skærebræt eller skæreklods

pleje

Vedligehold skærebræt
Rens skærebræt

Oprindelse

oprindelse
Bæredygtighed

Vores skærebrætter