Miljø " Koncept » Fair produktion

fair produktion

FSC 100 % – dette er også et kvalitetsstempel for fair arbejdsforhold og løn. Produkter, der bærer dette berømte segl, kontrolleres af uafhængige miljøbeskyttelsesorganisationer gennem hele forsyningskæden - fra genplantning til opbevaring - for at sikre overholdelse af bæredygtige og sociale standarder. Dette sikrer, at ikke kun skoven, men også dens beboere og brugere nyder godt af denne nye tilgang til skovbrug.

I harmoni med mennesker og natur

Indfødte gruppers rettigheder til at eje, bruge og forvalte jord og ressourcer anerkendes og respekteres. Skovdrift sikrer og forbedrer den langsigtede sociale og økonomiske velfærd for ansatte og lokalbefolkningen. Effektiv brug af skovprodukter sikrer økonomisk levedygtighed og giver økologiske og sociale fordele. Forvaltning opretholder biodiversitet, vandressourcer, jordbund og skrøbelige økosystemer og landskaber for at bevare skovens økologiske funktioner. En planlægningsramme beskriver klart de langsigtede ledelsesmål og midlerne til at nå dem og bliver løbende anvendt og opdateret.

Savværk Peru FSC

ZDF-rapport vedr Betterwood

ZDF-dokumentarserien Plan B har sat sig som mål at fortælle historier om succes og præsentere ideer til løsninger på sociale problemer. Med indlægget om Betterwood viser, at skovbrug kan bidrage til bevarelse af tropiske skove. ZDF skriver i en pressemeddelelse: "Catherine Körting (...) fandt en måde at hjælpe med at bevare regnskoven ved at sælge tropisk træ."